Statistik Kadar Fidyah

Home > Statistik Kadar Fidyah

Sila klik pada tahun untuk papar statistik kadar fidyah.

Negeri | Tahun 2018 2017 2016 2015 2014
1. JOHOR 1.75 1.75 - - -
2. KEDAH 1.80 1.80 - - -
3. KELANTAN - 1.75 - - -
4. MELAKA 1.75 1.70 - 1.70 1.68
5. NEGERI SEMBILAN 1.63 1.63 - - -
6. PAHANG - 1.75 - - -
7. PULAU PINANG 1.75 1.75 - 1.75 1.75
8. PERAK 1.82 1.90 1.90 1.90 1.80
9. PERLIS - 2.00 - - -
10. SELANGOR 1.80 1.80 - - -
11. TERENGGANU 1.80 1.95 - 1.95 1.95
12. SABAH - 1.75 - - -
13. SARAWAK - 1.75 - 1.75 1.75
14. WILAYAH PERSEKUTUAN - 5.00 - - -

* Sumber : Majlis Agama Islam Negeri-Negeri (MAIN)
* Nilai kadar Fidyah dalam Ringgit Malaysia (RM)

KLIK UNTUK PAPAR SEMUA TAHUN