Harta Tanah Baitulmal Bagi Negeri KEDAH

Home > Harta Tanah Baitulmal > Daerah di KEDAH

Bil Daerah Keluasan (Hektar) Nilai (RM)
1 Baling 19.89 107,233.20
2 Bandar Baharu 7.25 73,656.69
3 Kota Setar 11.08 358,982.32
4 Kuala Muda 11.79 139,311.63
5 Kubang Pasu 13.07 294,982.97
6 Kulim 5.41 33,438.17
7 Langkawi 13.71 6,692,702.12
8 Padang Terap 7.66 23,173.34
9 Pendang 11.44 131,050.80
10 Pokok Sena 5.66 71,721.67
11 Sik 5.32 20,839.13
12 Yan 5.78 20,911.78
13 Pelbagai Daerah
JUMLAH 118.06 7,968,003.82