Statistik Sumber Bagi Negeri (MELAKA)

Home > Statistik Sumber Am> MELAKA

Sila klik pada tahun untuk lihat terperinci statistik sumber am.

Tahun Nilai Keseluruhan Sumber Am
2018 RM 4,357,093.22
2017 RM 4,057,579.35
2016 RM 2,497,464.05
2015 RM 9,430,090.65
2014 RM 8,857,713.89
2013 RM 3,382,872.31
2012 RM 0.00
2011 RM 4,579,174.06
2010 RM 2,544,818.04
2009 RM 1,473,791.89
2008 RM 2,254,772.59
2007 RM 2,108,376.90
2006 RM 1,547,668.89
2005 RM 982,572.89
2004 RM 1,035,210.55
2003 RM 817,578.08
2002 RM 673,848.92
2001 RM 472,881.27
2000 RM 288,185.44