Statistik Agihan Zakat Mengikut Negeri

Home > Statistik Agihan Zakat

Sila klik pada negeri untuk papar maklumat statistik zakat.

NEGERI 2019 2018 2017 2016 2015
JOHOR - 261,310,155.66 293,178,449.62 296,999,713.65 244,238,743.65
KEDAH 192,622,521.12 178,463,803.20 152,039,740.44 162,732,368.00 144,955,284.85
KELANTAN 189,017,291.00 181,936,430.62 185,027,240.00 173,148,849.00 196,744,773.04
MELAKA 96,620,295.08 87,073,849.00 - 75,367,964.80 71,964,251.44
NEGERI SEMBILAN 123,406,206.16 127,748,585.30 - 102,867,136.92 96,935,984.93
PAHANG - 141,910,722.23 - 134,066,490.00 113,421,941.00
PULAU PINANG 111,384,871.79 101,010,171.69 99,782,721.01 100,962,507.09 101,329,498.13
PERAK - 171,489,516.00 171,048,075.59 143,832,214.00 164,264,513.67
PERLIS - - - - 123,570,316.00
SELANGOR 868,263,524.00 829,878,020.00 616,526,812.00 697,494,013.00 676,251,478.00
TERENGGANU - 163,138,683.29 183,760,534.93 165,894,689.77 122,041,037.35
SABAH 71,621,952.82 68,268,316.44 62,747,937.69 64,957,773.60 72,904,222.68
SARAWAK - - 42,059,912.00 48,363,149.00 44,984,662.00
WILAYAH PERSEKUTUAN 445,352,346.00 550,231,376.46 502,022,102.00 444,719,832.00 608,724,857.00

* Sumber : Majlis Agama Islam Negeri-Negeri (MAIN)
* Nilai agihan dalam Ringgit Malaysia (RM)