Statistik Agihan Zakat Mengikut Negeri

Home > Statistik Agihan Zakat

Sila klik pada negeri untuk papar maklumat statistik zakat.

NEGERI 2018 2017 2016 2015 2014
JOHOR 261,310,155.66 293,178,449.62 296,999,713.65 244,238,743.65 191,443,569.34
KEDAH 178,463,803.20 152,039,740.44 162,732,368.00 144,955,284.85 110,840,195.47
KELANTAN 181,936,430.62 185,027,240.00 173,148,849.00 196,744,773.04 151,230,993.87
MELAKA 87,073,849.00 - 75,367,964.80 71,964,251.44 57,200,588.16
NEGERI SEMBILAN 127,748,585.30 - 102,867,136.92 96,935,984.93 97,785,893.00
PAHANG 141,910,722.23 - 134,066,490.00 113,421,941.00 109,052,421.09
PULAU PINANG 101,010,171.69 99,782,721.01 100,962,507.09 101,329,498.13 80,098,947.00
PERAK 171,489,516.00 171,048,075.59 143,832,214.00 164,264,513.67 130,316,694.70
PERLIS - - - 123,570,316.00 104,453,705.00
SELANGOR 829,878,020.00 616,526,812.00 697,494,013.00 676,251,478.00 595,114,122.00
TERENGGANU 163,138,683.29 183,760,534.93 165,894,689.77 122,041,037.35 79,195,981.72
SABAH 68,268,316.44 62,747,937.69 64,957,773.60 72,904,222.68 64,959,240.44
SARAWAK - 42,059,912.00 48,363,149.00 44,984,662.00 40,506,983.00
WILAYAH PERSEKUTUAN 550,231,376.46 502,022,102.00 444,719,832.00 608,724,857.00 419,225,908.00

* Sumber : Majlis Agama Islam Negeri-Negeri (MAIN)
* Nilai agihan dalam Ringgit Malaysia (RM)