Statistik Agihan Zakat Bagi Negeri
(PULAU PINANG)

Home > Statistik Agihan Zakat > PULAU PINANG

Sila klik pada tahun untuk papar statistik agihan zakat.

Tahun Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM) Bilangan Penerima (Orang)
2018 101,010,171.69 45,990
2017 99,782,721.01 42,192
2016 100,962,507.09 35,699
2015 101,329,498.13 44,991
2014 80,098,947.00 33,429
2013 71,562,194.42 31,380
2012 68,671,396.46 33,736
2011 53,134,786.24 30,481
2010 54,352,513.03 29,305
2009 51,816,561.23 49,932
2008 45,602,321.00 28,118
2007 30,014,842.80 0

* Maklumat Belum Diaudit