Statistik Kadar Nisab Zakat Fitrah

Home > Statistik Kadar Nisab Zakat Fitrah

Sila klik pada tahun untuk papar statistik kadar nisab terperinci zakat fitrah.

Negeri | Tahun 2020 2019 2018 2017 2016
1. JOHOR 7.00/ 10.OO 7.00/10.00 7.00 7.00 6.00 / 8.00
2. KEDAH 5.00/ 7.00/ 14.00/ 21.00 7.00/14.00/21.00 7.00 7.00 7.00
3. KELANTAN 7.00/ 14.00/ 21.00 7.00 7.00 7.00 7.00
4. MELAKA 7.00/ 14.00 7.00/14.00 6.70 6.70 6.70
5. NEGERI SEMBILAN 7.00 7.00 6.50 6.50 6.50
6. PAHANG 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
7. PULAU PINANG 7.00/ 16.00 7.00 7.00 7.00 7.00
8. PERAK 7.00/ 14.00/ 21.00 7.00/14.00/21.00 7.00 7.00 7.00
9. PERLIS 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
10. SELANGOR 7.00/ 14.00/ 21.00 7.00 7.00 7.00 7.00
11. TERENGGANU 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
12. SABAH 6.00/ 7.50 7.00 7.00 7.00 7.00
13. SARAWAK 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
14. WILAYAH PERSEKUTUAN 5.00/ 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

* Sumber : Majlis Agama Islam Negeri-Negeri (MAIN)
* Nilai Zakat Fitrah dalam Ringgit Malaysia (RM)

KLIK UNTUK PAPAR SEMUA TAHUN