Statistik Kadar Nisab Zakat Harta

Home > Statistik Kadar Nisab Zakat Harta

Sila klik pada tahun untuk papar statistik kadar nisab terperinci Zakat Harta.

Negeri | Tahun 2020 2019 2017 2016 2015
1. JOHOR 16,783.37 - 14,917.87 - 12,286.79
2. KEDAH - - 15,032.25 - -
3. KELANTAN 13,950.00 - 12,600.00 11,400.00 11,400.00
4. MELAKA 14,020.11 - 14,099.86 - 11,308.66
5. NEGERI SEMBILAN 14,784.14 - 13,765.27 11,985.32 11,300.00
6. PAHANG 16,783.37 - 11,734.91 - 12,007.37
7. PULAU PINANG 15,885.00 - 14,000.00 - 11,300.00
8. PERAK 16,783.37 - 15,286.48 14,010.59 12,490.20
9. PERLIS 16,783.37 - 14,516.76 - 12,286.79
10. SELANGOR 16,690.00 - 14,546.00 13,536.00 11,831.00
11. TERENGGANU 15,588.09 - 14,616.06 - 11,387.52
12. SABAH 15,800.00 14,500.00 13,600.00 - 10,900.00
13. SARAWAK - - - - -
14. WILAYAH PERSEKUTUAN 15,762.00 13,968.00 14,083.00 12,335.00 11,308.00

* Sumber : Majlis Agama Islam Negeri-Negeri (MAIN)
* Nilai nisab Zakat Harta dalam Ringgit Malaysia (RM)

KLIK UNTUK PAPAR SEMUA TAHUN

SUMBER : Majlis Agama Islam Negeri