Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2014 (JOHOR)

Home > Statistik Kutipan Zakat > JOHOR > Terperinci

Negeri : JOHOR
Tahun : 2014

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 197,511,357.64 89,514
Zakat Fitrah 15,297,731.00 1,928,710
JUMLAH 212,809,088.64 2,018,224

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Galian 5,550.00 8
2. Tanaman 142,139.20 232
3. Ternakan 183,566.00 103
4. Saham 679,991.31 397
5. Emas / Perak 909,643.73 1,049
6. Perniagaan 64,157,564.46 4,276
7. Simpanan 49,048,655.67 21,001
8. Pendapatan 82,384,247.27 62,448
JUMLAH 197,511,357.64 89,514