Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2015 (JOHOR)

Home > Statistik Kutipan Zakat > JOHOR > Terperinci

Negeri : JOHOR
Tahun : 2015

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 224,260,508.61 96,948
Zakat Fitrah 15,670,498.00 1,971,518
JUMLAH 239,931,006.61 2,068,466

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 94,909,345.90 68,066
2. Perniagaan 78,352,872.53 4,607
3. Simpanan 48,873,447.53 22,197
4. Saham 869,090.94 541
5. Emas / Perak 898,050.36 1,168
6. Galian 2,337.10 5
7. Tanaman 149,427.95 250
8. Ternakan 205,936.30 114
JUMLAH 224,260,508.61 96,948