Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2016 (JOHOR)

Home > Statistik Kutipan Zakat > JOHOR > Terperinci

Negeri : JOHOR
Tahun : 2016

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 234,364,565.20 101,259
Zakat Fitrah 16,071,914.00 2,016,130
JUMLAH 250,436,479.20 2,117,389

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 103,678,344.78 71,570
2. Perniagaan 68,674,745.05 4,872
3. Simpanan 59,618,922.70 22,649
4. Saham 983,910.80 575
5. Emas / Perak 1,041,197.56 1,214
6. Tanaman 157,356.81 251
7. Ternakan 208,526.00 125
8. Galian 1,561.50 3
JUMLAH 234,364,565.20 101,259