Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2013 (SARAWAK)

Home > Statistik Kutipan Zakat > SARAWAK > Terperinci

Negeri : SARAWAK
Tahun : 2013

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 65,069,253.00 51,128
Zakat Fitrah 4,392,814.00 675,780
JUMLAH 69,462,067.00 726,908

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 38,995,327.00 46,656
2. Perniagaan 20,654,469.00 430
3. Simpanan 4,006,826.00 1,735
4. Saham 645,943.00 353
5. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 243,521.00 166
6. Emas 144,142.00 210
7. Tanaman 3,432.00 12
8. Ternakan 2,200.00 3
9. Lain-lain Kutipan 373,393.00 1,563
JUMLAH 65,069,253.00 51,128