Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2014 (SARAWAK)

Home > Statistik Kutipan Zakat > SARAWAK > Terperinci

Negeri : SARAWAK
Tahun : 2014

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 62,375,646.00 16,357
Zakat Fitrah 4,943,865.00 694,750
JUMLAH 67,319,511.00 711,107

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 43,744,605.00 11,422
2. Perniagaan 12,507,908.00 602
3. Simpanan 4,543,627.00 1,839
4. Saham 833,361.00 321
5. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 240,328.00 140
6. Emas / Perak 186,320.00 204
7. Tanaman 3,206.00 14
8. Ternakan 2,535.00 4
9. Qadha 313,756.00 1,811
JUMLAH 62,375,646.00 16,357