Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2014 (KEDAH)

Home > Statistik Kutipan Zakat > KEDAH > Terperinci

Negeri : KEDAH
Tahun : 2014

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 120,563,104.35 848,493
Zakat Fitrah 7,837,198.69 1,304
JUMLAH 128,400,303.04 849,797

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Ternakan 19,614.00 15
2. Pendapatan 78,895,163.03 833,136
3. Perniagaan 24,828,054.79 2,535
4. Simpanan 9,660,772.05 6,361
5. Saham 251,187.37 202
6. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 894,817.84 798
7. Galian 2,177.00 2
8. Qadha 74,916.67 120
9. Emas / Perak 729,268.85 1,196
10. Tanaman 5,207,132.75 4,128
JUMLAH 120,563,104.35 848,493