Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2015 (KEDAH)

Home > Statistik Kutipan Zakat > KEDAH > Terperinci

Negeri : KEDAH
Tahun : 2015

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 125,825,144.76 109,673
Zakat Fitrah 8,129,404.00 1,161,343
JUMLAH 133,954,548.76 1,271,016

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 82,602,201.71 93,961
2. Perniagaan 26,018,454.44 2,644
3. Simpanan 10,142,470.33 6,661
4. Saham 279,865.73 189
5. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 1,201,246.90 929
6. Emas / Perak 851,040.81 1,245
7. Qadha 55,446.66 141
8. Galian 202.50 1
9. Tanaman / Padi 4,652,333.98 3,876
10. Ternakan 21,881.70 26
JUMLAH 125,825,144.76 109,673