Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2014 (KELANTAN)

Home > Statistik Kutipan Zakat > KELANTAN > Terperinci

Negeri : KELANTAN
Tahun : 2014

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 125,214,946.84 47,862
Zakat Fitrah 8,106,349.04 1,034
JUMLAH 133,321,295.88 48,896

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 91,886,185.81 39,946
2. Perniagaan 23,429,610.93 2,024
3. Simpanan 8,454,044.06 4,737
4. Saham 304,753.10 151
5. Emas / Perak 526,676.34 605
6. Tanaman 534,444.25 282
7. Ternakan 17,020.00 7
8. Qadha 62,212.35 110
JUMLAH 125,214,946.84 47,862