Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2015 (KELANTAN)

Home > Statistik Kutipan Zakat > KELANTAN > Terperinci

Negeri : KELANTAN
Tahun : 2015

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 153,797,249.21 54,946
Zakat Fitrah 8,111,700.21 1,193
JUMLAH 161,908,949.42 56,139

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 105,138,034.59 44,392
2. Perniagaan 24,693,470.03 2,060
3. Simpanan 9,217,398.86 5,016
4. Saham 478,577.59 160
5. Emas / Perak 642,342.29 661
6. Tanaman 626,219.85 298
7. Ternakan 2,800.00 3
8. Qadha 114,101.71 129
9. Lain-lain Kutipan 12,884,304.29 2,227
JUMLAH 153,797,249.21 54,946