Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2016 (KELANTAN)

Home > Statistik Kutipan Zakat > KELANTAN > Terperinci

Negeri : KELANTAN
Tahun : 2016

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 154,364,000.00 Sedang Dikemaskini
Zakat Fitrah 8,314,760.00 Sedang Dikemaskini
JUMLAH 162,678,760.00 0

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 103,935,048.00 Sedang Dikemaskini
2. Perniagaan 26,914,925.00 Sedang Dikemaskini
3. Simpanan 9,799,599.00 Sedang Dikemaskini
4. Saham 286,744.00 Sedang Dikemaskini
5. Emas / Perak 641,096.00 Sedang Dikemaskini
6. Tanaman 593,222.00 Sedang Dikemaskini
7. Ternakan 2,200.00 Sedang Dikemaskini
8. Harta 12,142,228.00 Sedang Dikemaskini
9. Qadha 48,938.00 Sedang Dikemaskini
JUMLAH 154,364,000.00 0