Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2015 (MELAKA)

Home > Statistik Kutipan Zakat > MELAKA > Terperinci

Negeri : MELAKA
Tahun : 2015

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 62,343,333.50 39,121
Zakat Fitrah 3,625,115.40 541,062
JUMLAH 65,968,448.90 580,183

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 35,261,774.84 29,184
2. Perniagaan 12,370,338.08 1,508
3. Simpanan 12,286,830.30 6,387
4. Saham 1,622,393.11 856
5. Emas / Perak 651,146.17 1,018
6. Tanaman 61,296.00 117
7. Ternakan 89,555.00 51
JUMLAH 62,343,333.50 39,121