Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2016 (MELAKA)

Home > Statistik Kutipan Zakat > MELAKA > Terperinci

Negeri : MELAKA
Tahun : 2016

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 66,821,487.23 42,191
Zakat Fitrah 3,716,188.50 554,564
JUMLAH 70,537,675.73 596,755

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 39,623,782.36 30,910
2. Perniagaan 12,316,581.40 2,266
3. Simpanan 13,149,704.30 7,156
4. Saham 861,170.48 514
5. Emas / Perak 716,427.44 1,129
6. Tanaman 76,338.25 177
7. Ternakan 77,483.00 39
JUMLAH 66,821,487.23 42,191