Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2014 (NEGERI SEMBILAN)

Home > Statistik Kutipan Zakat > NEGERI SEMBILAN > Terperinci

Negeri : NEGERI SEMBILAN
Tahun : 2014

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 84,010,983.43 55,429
Zakat Fitrah 4,189,445.00 644,530
JUMLAH 88,200,428.43 699,959

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Tanaman 45,156.85 45
2. Perniagaan 16,408,885.19 1,575
3. Simpanan 15,279,143.86 7,908
4. Emas / Perak 563,422.62 967
5. Ternakan 132,806.00 101
6. Harta 2,518,486.36 682
7. Pendapatan 46,601,847.06 42,605
8. Saham 458,453.08 271
9. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 1,921,050.51 1,202
10. Qadha 81,731.90 73
JUMLAH 84,010,983.43 55,429