Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2015 (NEGERI SEMBILAN)

Home > Statistik Kutipan Zakat > NEGERI SEMBILAN > Terperinci

Negeri : NEGERI SEMBILAN
Tahun : 2015

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 90,971,994.97 57,995
Zakat Fitrah 4,275,323.00 657,742
JUMLAH 95,247,317.97 715,737

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 51,720,626.34 44,926
2. Perniagaan 16,818,044.37 1,603
3. Simpanan 15,570,198.14 7,959
4. Saham 481,939.40 293
5. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 2,236,621.81 1,248
6. Emas / Perak 660,037.76 1,054
7. Qadha 109,590.22 65
8. Harta 2,372,194.81 692
9. Tanaman / Padi 27,708.85 55
10. Ternakan 148,206.00 100
11. Lain-lain Kutipan 826,827.27 Sedang Dikemaskini
JUMLAH 90,971,994.97 57,995