Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2016 (NEGERI SEMBILAN)

Home > Statistik Kutipan Zakat > NEGERI SEMBILAN > Terperinci

Negeri : NEGERI SEMBILAN
Tahun : 2016

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 100,412,122.36 60,775
Zakat Fitrah 4,348,266.00 668,964
JUMLAH 104,760,388.36 729,739

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 58,583,289.07 46,970
2. Perniagaan 16,705,363.00 1,742
3. Simpanan 16,942,343.78 8,339
4. Saham 627,711.07 310
5. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 2,686,360.31 1,376
6. Tanaman 59,795.96 43
7. Ternakan 172,218.00 109
8. Harta 3,641,862.45 714
9. Qadha 221,921.36 114
10. Emas / Perak 771,257.36 1,058
JUMLAH 100,412,122.36 60,775