Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2014 (PULAU PINANG)

Home > Statistik Kutipan Zakat > PULAU PINANG > Terperinci

Negeri : PULAU PINANG
Tahun : 2014

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 83,553,126.80 66,074
Zakat Fitrah 4,382,861.00 626,123
JUMLAH 87,935,987.80 692,197

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 48,361,762.96 55,542
2. Perniagaan 17,694,357.70 1,098
3. Simpanan 8,173,336.68 5,014
4. Saham 242,122.95 198
5. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 1,482,912.01 1,060
6. Qadha 190,157.36 132
7. Harta 4,960,298.90 609
8. Tanaman 366,799.15 473
9. Ternakan 8,187.00 5
10. Lain-lain Kutipan 1,339,333.88 1,089
11. Emas / Perak 733,858.21 854
JUMLAH 83,553,126.80 66,074