Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2015 (PULAU PINANG)

Home > Statistik Kutipan Zakat > PULAU PINANG > Terperinci

Negeri : PULAU PINANG
Tahun : 2015

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 88,282,057.96 66,131
Zakat Fitrah 4,562,761.00 651,823
JUMLAH 92,844,818.96 717,954

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 53,833,805.11 56,503
2. Perniagaan 17,272,467.38 1,166
3. Simpanan 8,757,514.88 5,078
4. Saham 314,455.14 210
5. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 1,696,056.01 1,092
6. Tanaman 392,750.32 468
7. Ternakan 18,241.25 7
8. Qadha 461,413.35 133
9. Harta 4,738,951.09 582
10. Emas / Perak 796,403.43 892
JUMLAH 88,282,057.96 66,131