Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2016 (PULAU PINANG)

Home > Statistik Kutipan Zakat > PULAU PINANG > Terperinci

Negeri : PULAU PINANG
Tahun : 2016

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 92,132,722.11 68,257
Zakat Fitrah 4,648,742.00 664,106
JUMLAH 96,781,464.11 732,363

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 55,717,589.93 57,743
2. Perniagaan 19,408,384.62 1,560
3. Simpanan 9,460,111.18 5,239
4. Saham 391,571.46 193
5. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 2,181,612.55 1,336
6. Emas / Perak 931,521.17 930
7. Tanaman 390,066.58 481
8. Ternakan 8,550.00 6
9. Harta 3,466,184.93 607
10. Qadha 177,129.69 162
JUMLAH 92,132,722.11 68,257