Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2014 (PERAK)

Home > Statistik Kutipan Zakat > PERAK > Terperinci

Negeri : PERAK
Tahun : 2014

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 106,427,322.29 167,708
Zakat Fitrah 8,161,209.00 1,165,887
JUMLAH 114,588,531.29 1,333,595

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 33,899,020.40 140,722
2. Perniagaan 33,780,739.03 2,028
3. Simpanan 25,105,301.16 15,235
4. Saham 363,856.66 161
5. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 2,490,528.89 3,389
6. Emas / Perak 547,922.38 649
7. Tanaman 2,349,836.34 4,917
8. Ternakan 72,665.00 47
9. Lain-lain Kutipan 7,817,452.43 560
JUMLAH 106,427,322.29 167,708