Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2015 (PERAK)

Home > Statistik Kutipan Zakat > PERAK > Terperinci

Negeri : PERAK
Tahun : 2015

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 124,333,051.22 54,316
Zakat Fitrah 8,251,915.00 1,178,845
JUMLAH 132,584,966.22 1,233,161

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 42,091,738.85 29,799
2. Perniagaan 47,453,912.70 2,162
3. Simpanan 26,848,760.88 15,799
4. Saham 252,535.62 136
5. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 2,617,862.43 1,802
6. Emas / Perak 609,672.82 689
7. Harta 3,255,395.59 1,503
8. Tanaman 1,096,192.33 2,382
9. Ternakan 106,980.00 44
JUMLAH 124,333,051.22 54,316