Statistik Kutipan Zakat Seluruh Malaysia

Home > Statistik Kutipan Zakat

Sila klik pada negeri untuk papar maklumat statistik kutipan zakat.

NEGERI 2019 2018 2017 2016 2015
JOHOR - 285,784,094.35 260,671,607.01 250,436,479.20 239,931,006.61
KEDAH - 183,556,547.63 170,030,088.00 140,448,128.00 133,954,548.76
KELANTAN - 183,034,916.35 179,303,841.00 162,678,760.00 161,908,949.42
MELAKA 98,836,505.63 87,815,011.74 85,598,531.92 70,537,675.73 65,968,448.90
NEGERI SEMBILAN 141,521,193.35 131,116,487.35 124,495,635.43 104,760,388.36 95,247,317.97
PAHANG 167,220,290.72 138,696,397.46 133,655,623.03 122,248,982.33 118,082,517.70
PULAU PINANG - 119,734,212.91 101,454,432.72 96,781,464.11 92,844,818.96
PERAK - 176,246,175.19 170,804,837.16 151,181,069.12 132,584,966.22
PERLIS - - - - -
SELANGOR 855,137,860.00 793,679,701.00 757,112,779.00 673,736,282.00 627,225,101.00
TERENGGANU - 160,718,725.50 137,949,523.03 133,360,064.38 126,639,148.45
SABAH - 79,661,792.60 88,318,640.61 63,704,056.64 61,795,695.17
SARAWAK - - 92,301,440.00 72,082,740.00 68,573,996.00
WILAYAH PERSEKUTUAN 688,405,441.00 657,428,211.00 621,414,431.00 589,296,523.84 565,830,672.18

* Sumber : Majlis Agama Islam Negeri-Negeri (MAIN)
* Nilai kutipan dalam Ringgit Malaysia (RM)