Statistik Kutipan Zakat Seluruh Malaysia

Home > Statistik Kutipan Zakat

Sila klik pada negeri untuk papar maklumat statistik kutipan zakat.

NEGERI 2018 2017 2016 2015 2014
JOHOR 285,784,094.35 260,671,607.01 250,436,479.20 239,931,006.61 212,809,088.64
KEDAH 183,556,547.63 170,030,088.00 140,448,128.00 133,954,548.76 128,400,303.04
KELANTAN 183,034,916.35 179,303,841.00 162,678,760.00 161,908,949.42 133,321,295.88
MELAKA 87,815,011.74 85,598,531.92 70,537,675.73 65,968,448.90 58,280,964.15
NEGERI SEMBILAN 131,116,487.35 124,495,635.43 104,760,388.36 95,247,317.97 88,200,428.43
PAHANG 138,696,397.46 133,655,623.03 122,248,982.33 118,082,517.70 109,325,106.94
PULAU PINANG 119,734,212.91 101,454,432.72 96,781,464.11 92,844,818.96 87,935,987.80
PERAK 176,246,175.19 170,804,837.16 151,181,069.12 132,584,966.22 114,588,531.29
PERLIS - - - - 162,327,654.00
SELANGOR 793,679,701.00 757,112,779.00 673,736,282.00 627,225,101.00 582,120,473.00
TERENGGANU 160,718,725.50 137,949,523.03 133,360,064.38 126,639,148.45 120,116,379.60
SABAH 79,661,792.60 88,318,640.61 63,704,056.64 61,795,695.17 52,829,145.28
SARAWAK - 92,301,440.00 72,082,740.00 68,573,996.00 67,319,511.00
WILAYAH PERSEKUTUAN 657,428,211.00 621,414,431.00 589,296,523.84 565,830,672.18 540,795,062.34

* Sumber : Majlis Agama Islam Negeri-Negeri (MAIN)
* Nilai kutipan dalam Ringgit Malaysia (RM)