Statistik Kutipan Zakat Seluruh Malaysia

Home > Statistik Kutipan Zakat

Sila klik pada negeri untuk papar maklumat statistik kutipan zakat.

NEGERI 2019 2018 2017 2016 2015
JOHOR - 285,784,094.35 260,671,607.01 250,436,479.20 239,931,006.61
KEDAH 206,055,559.61 183,556,547.63 170,030,088.00 140,448,128.00 133,954,548.76
KELANTAN 195,138,060.00 183,034,916.35 179,303,841.00 162,678,760.00 161,908,949.42
MELAKA 98,838,098.55 87,815,011.74 85,598,531.92 70,537,675.73 65,968,448.90
NEGERI SEMBILAN 141,521,193.35 131,116,487.35 124,495,635.43 104,760,388.36 95,247,317.97
PAHANG 167,220,290.72 138,696,397.46 133,655,623.03 122,248,982.33 118,082,517.70
PULAU PINANG 121,432,704.21 119,734,212.91 101,454,432.72 96,781,464.11 92,844,818.96
PERAK - 176,246,175.19 170,804,837.16 151,181,069.12 132,584,966.22
PERLIS - - - - -
SELANGOR 855,137,860.00 793,679,701.00 757,112,779.00 673,736,282.00 627,225,101.00
TERENGGANU - 160,718,725.50 137,949,523.03 133,360,064.38 126,639,148.45
SABAH 88,997,519.92 79,661,792.60 88,318,640.61 63,704,056.64 61,795,695.17
SARAWAK - - 92,301,440.00 72,082,740.00 68,573,996.00
WILAYAH PERSEKUTUAN 688,405,441.00 657,428,211.00 621,414,431.00 589,296,523.84 565,830,672.18

* Sumber : Majlis Agama Islam Negeri-Negeri (MAIN)
* Nilai kutipan dalam Ringgit Malaysia (RM)