Harta Tanah Baitulmal Bagi Negeri WILAYAH PERSEKUTUAN

Home > Harta Tanah Baitulmal > Daerah di WILAYAH PERSEKUTUAN

Bil Daerah Keluasan (Hektar) Nilai (RM)
1 Kuala Lumpur 1.25 32,328,925.00
2 Pelbagai Daerah 0.00 0.00
JUMLAH 1.25 32,328,925.00