Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2010
(TERENGGANU)

Home > Statistik Agihan Zakat > TERENGGANU > Terperinci

Negeri : TERENGGANU
Tahun : 2010

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 12,858,423.54 0
Miskin (al-Masakin) 21,947,385.96 0
Amil 7,342,070.78 0
Muallaf 1,802,978.19 0
Riqab 19,500.00 0
Gharimin 371,021.98 0
Fisabilillah 17,260,083.74 0
Ibnu Sabil 143,198.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 61,744,662.19 0