Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2007
(TERENGGANU)

Home > Statistik Agihan Zakat > TERENGGANU > Terperinci

Negeri : TERENGGANU
Tahun : 2007

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 2,527,396.98 0
Miskin (al-Masakin) 3,392,156.93 0
Amil 1,105,028.12 0
Muallaf 1,014,765.98 0
Riqab 58,535.04 0
Gharimin 18,873.63 0
Fisabilillah 2,009,046.54 0
Ibnu Sabil 2,840.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 10,128,643.22 0