Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2014
(KEDAH)

Home > Statistik Agihan Zakat > KEDAH > Terperinci

Negeri : KEDAH
Tahun : 2014

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 5,425,177.80 8,332
Miskin (al-Masakin) 44,208,647.40 32,856
Amil 6,580,882.04 0
Muallaf 1,446,580.00 137
Riqab 0.00 0
Gharimin 18,420.00 7
Fisabilillah 48,266,715.23 54,992
Ibnu Sabil 211,390.00 104
Lain-lain 4,682,383.00 0
JUMLAH 110,840,195.47 96,428