Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2009
(KEDAH)

Home > Statistik Agihan Zakat > KEDAH > Terperinci

Negeri : KEDAH
Tahun : 2009

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 2,360,790.10 723
Miskin (al-Masakin) 20,820,130.85 30,209
Amil 8,891,190.86 1,561
Muallaf 1,156,380.00 126
Riqab 0.00 0
Gharimin 1,588.49 3
Fisabilillah 22,555,240.60 43,136
Ibnu Sabil 215,475.00 106
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 56,000,795.90 75,864