Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2018
(PERAK)

Home > Statistik Agihan Zakat > PERAK > Terperinci

Negeri : PERAK
Tahun : 2018

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 99,895,520.00 102,050
Miskin (al-Masakin) 0.00 0
Amil 23,751,521.00 0
Muallaf 7,466,038.00 338
Riqab 0.00 0
Gharimin 2,979,805.00 124
Fisabilillah 36,997,496.00 11,977
Ibnu Sabil 399,136.00 971
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 171,489,516.00 115,460