Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2007
(PERAK)

Home > Statistik Agihan Zakat > PERAK > Terperinci

Negeri : PERAK
Tahun : 2007

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 0.00 0
Miskin (al-Masakin) 11,456,335.44 0
Amil 0.00 0
Muallaf 1,447,246.56 0
Riqab 0.00 0
Gharimin 81,642.63 0
Fisabilillah 3,889,757.39 0
Ibnu Sabil 587,165.39 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 17,462,147.41 0