DEFINISI

PORTAL PENGURUSAN MAKLUMAT ZAKAT DAN BAITULMAL MALAYSIA merupakan satu portal yang memaparkan statistik am berkaitan zakat dan baitulmal di Malaysia. Statistik yang dipaparkan dari laman ini diperoleh dari Majlis Agama Islam Negeri di Malaysia dan akan dikemaskini dari masa ke semasa bagi memudahkan orang awam membuat rujukan mengenai statistik zakat dan baitulmal di Malaysia. Antara maklumat yang dipaparkan ialah Statistik Kutipan Zakat Harta dan Fitrah, Statistik Agihan Zakat, Kadar Nisab Zakat Harta dan Fitrah serta Statistik Tanah Baitulmal dan Harta Sumber Am.

 

"Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang faqir, dan orang-orang miskin, dan Amil-amil yang mengurusnya, dan orang-orang muallaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang, dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir (yang keputusan) dalam perjalanan. (Ketetapan hukum yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan (yang datangnya) dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana."

Surah At-Taubah Ayat 60

 

zakat

Papar Statistik Kutipan Zakat Harta dan Fitrah

Papar Statistik Agihan Zakat

Papar Kadar Nisab Zakat Harta

Papar Kadar Nisab Zakat Fitrah

Papar Kadar Harga Pasaran Emas

zakat

Papar Kadar Nisab Fidyah