Tanah Baitulmal Mengikut Negeri Yang Berpotensi Untuk Pembangunan

Home > Harta Tanah Baitulmal

Sila klik pada negeri untuk lihat maklumat terperinci mengikut daerah.

Bil Negeri Keluasan (Hektar) Nilai (RM)
1 JOHOR
2 KEDAH 51.17 2,564,824.00
3 KELANTAN
4 MELAKA
5 NEGERI SEMBILAN
6 PAHANG
7 PULAU PINANG 0.49 12.00
8 PERAK
9 PERLIS
10 SELANGOR
11 TERENGGANU 15.95 2,669,615.22
12 SABAH
13 SARAWAK
14 WILAYAH PERSEKUTUAN
JUMLAH 67.61 hektar RM 5,234,451.22