Harta Tanah Baitulmal Bagi Negeri PERAK

Home > Harta Tanah Baitulmal > Daerah di PERAK

Bil Daerah Keluasan (Hektar) Nilai (RM)
1 Batang Padang
2 Hilir Perak
3 Hulu Perak
4 Kerian
5 Kinta
6 Kuala Kangsar
7 Larut Matang
8 Manjung
9 Perak Tengah
10 Pelbagai Daerah
JUMLAH 0.00 0.00