Statistik Kadar Nisab Zakat Fitrah

Home > Statistik Kadar Nisab Zakat Fitrah

Sila klik pada tahun untuk papar statistik kadar nisab terperinci zakat fitrah.

Negeri | Tahun 2022 2021 2020 2019 2018
1. JOHOR 7,10 7, 10 7.00/ 10.00 7.00/10.00 7.00
2. KEDAH 7, 14, 21 7, 14, 21 5.00/ 7.00/ 14.00/ 21.00 7.00/14.00/21.00 7.00
3. KELANTAN 7, 14, 21 7, 14, 21 7.00/ 14.00/ 21.00 7.00 7.00
4. MELAKA 7, 14, 21 7, 14 7.00/ 14.00 7.00/14.00 6.70
5. NEGERI SEMBILAN 7, 10, 21 7 7.00 7.00 6.50
6. PAHANG 7 7 7.00 7.00 7.00
7. PULAU PINANG 7, 12, 16 7, 12, 16 7.00/ 16.00 7.00 7.00
8. PERAK 7, 14, 21 7, 14, 21 7.00/ 14.00/ 21.00 7.00/14.00/21.00 7.00
9. PERLIS 7 7 7.00 7.00 7.00
10. SELANGOR 7, 14, 21 7,14,21 7.00/ 14.00/ 21.00 7.00 7.00
11. TERENGGANU 7 7 7.00 7.00 7.00
12. SABAH 7 7 6.00/ 7.50 7.00 7.00
13. SARAWAK 7 7 7.00 7.00 7.00
14. WILAYAH PERSEKUTUAN 7, 14, 21 5, 7, 14 5.00/ 7.00 7.00 7.00

* Sumber : Majlis Agama Islam Negeri-Negeri (MAIN)
* Nilai Zakat Fitrah dalam Ringgit Malaysia (RM)

KLIK UNTUK PAPAR SEMUA TAHUN