Statistik Kadar Nisab Zakat Fitrah Bagi Tahun 2022

Home > Statistik Kadar Nisab Zakat Fitrah > Terperinci

Tahun : 2022

Pecahan Kadar Nisab Zakat Fitrah Bagi Negeri Di Malaysia

Negeri Kadar Nisab (RM) Nota
1. JOHOR 7,10 -
2. KEDAH 7, 14, 21 -
3. KELANTAN 7, 14, 21 -
4. MELAKA 7, 14, 21 -
5. NEGERI SEMBILAN 7, 10, 21 -
6. PAHANG 7 -
7. PULAU PINANG 7, 12, 16 -
8. PERAK 7, 14, 21 -
9. PERLIS 7 -
10. SELANGOR 7, 14, 21 -
11. TERENGGANU 7 -
12. SABAH 7 -
13. SARAWAK 7 -
14. WILAYAH PERSEKUTUAN 7, 14, 21 -

* SUMBER : Majlis Agama Islam Negeri