Statistik Agihan Zakat Mengikut Negeri

Home > Statistik Agihan Zakat

Sila klik pada negeri untuk papar maklumat statistik zakat.

NEGERI 2022 2021 2020 2019 2018
JOHOR - - 299,837,853.40 299,809,512.74 261,310,155.66
KEDAH 177,289,628.90 - 195,698,217.47 192,622,521.12 178,463,803.20
KELANTAN 200,412,526.00 174,126,345.00 185,584,047.39 189,017,291.00 181,936,430.62
MELAKA - 97,811,396.00 80,269,854.00 96,620,295.08 87,073,849.00
NEGERI SEMBILAN - - 114,237,224.28 123,406,206.16 127,748,585.30
PAHANG - - 134,991,563.56 146,767,912.17 141,910,722.23
PULAU PINANG - 126,531,077.06 126,581,574.21 111,384,871.79 101,010,171.69
PERAK - - 165,047,590.88 196,836,278.44 171,489,516.00
PERLIS - - - - -
SELANGOR 1,049,288,951.00 - 867,227,310.00 868,263,524.00 829,878,020.00
TERENGGANU 233,339,524.95 - 171,122,295.83 191,240,463.33 163,138,683.29
SABAH 121,998,470.08 93,586,964.34 88,575,346.45 71,621,952.82 68,268,316.44
SARAWAK - - 71,597,655.81 68,143,055.82 -
WILAYAH PERSEKUTUAN 885,431,079.70 732,445,878.00 526,470,916.70 445,352,346.00 550,231,376.46

* Sumber : Majlis Agama Islam Negeri-Negeri (MAIN)
* Nilai agihan dalam Ringgit Malaysia (RM)