Statistik Agihan Zakat Mengikut Negeri

Home > Statistik Agihan Zakat

Sila klik pada negeri untuk papar maklumat statistik zakat.

NEGERI 2023 2022 2021 2020 2019
JOHOR - - - 299,837,853.40 299,809,512.74
KEDAH - 177,289,628.90 - 195,698,217.47 192,622,521.12
KELANTAN - 200,412,526.00 174,126,345.00 185,584,047.39 189,017,291.00
MELAKA - - 97,811,396.00 80,269,854.00 96,620,295.08
NEGERI SEMBILAN - - - 114,237,224.28 123,406,206.16
PAHANG - - - 134,991,563.56 146,767,912.17
PULAU PINANG - - 126,531,077.06 126,581,574.21 111,384,871.79
PERAK - - - 165,047,590.88 196,836,278.44
PERLIS - - - - -
SELANGOR - 1,049,288,951.00 922,315,855.00 867,227,310.00 868,263,524.00
TERENGGANU - 233,339,524.95 - 171,122,295.83 191,240,463.33
SABAH 140,953,600.96 121,998,470.08 93,586,964.34 88,575,346.45 71,621,952.82
SARAWAK - 88,196,816.00 72,266,300.00 71,597,655.81 66,446,768.71
WILAYAH PERSEKUTUAN - 885,431,079.70 732,445,878.00 526,470,916.70 445,352,346.00

* Sumber : Majlis Agama Islam Negeri-Negeri (MAIN)
* Nilai agihan dalam Ringgit Malaysia (RM)