Harta Tanah Baitulmal Bagi Negeri SELANGOR

Home > Harta Tanah Baitulmal > Daerah di SELANGOR

Bil Daerah Keluasan (Hektar) Nilai (RM)
1 Gombak
2 Hulu Langat
3 Hulu Selangor
4 Klang
5 Kuala Selangor
6 Petaling
7 Sabak Bernam
8 Sepang
9 Pelbagai Daerah
JUMLAH 0.00 0.00