Harta Tanah Baitulmal Bagi Negeri MELAKA

Home > Harta Tanah Baitulmal > Daerah di MELAKA

Bil Daerah Keluasan (Hektar) Nilai (RM)
1 Alor Gajah
2 Jasin
3 Melaka Tengah
4 Pelbagai Daerah
JUMLAH 0.00 0.00