Harta Tanah Baitulmal Bagi Negeri MELAKA

Home > Harta Tanah Baitulmal > Daerah di MELAKA

Bil Daerah Keluasan (Hektar) Nilai (RM)
1 Alor Gajah 32.45 3,334,200.00
2 Jasin 91.99 9,310,000.00
3 Melaka Tengah 9.15 1,822,200.00
4 Pelbagai Daerah
JUMLAH 133.58 14,466,400.00