Harta Tanah Baitulmal Bagi Negeri JOHOR

Home > Harta Tanah Baitulmal > Daerah di JOHOR

Bil Daerah Keluasan (Hektar) Nilai (RM)
1 Batu Pahat 1,970.69 444,467.99
2 Johor Bahru 16.99 11,325,675.00
3 Kluang
4 Kota Tinggi 2.41 13,381.25
5 Mersing 1.58 7,000.00
6 Muar 644.81 1,196,300.00
7 Pontian 13.89 2,496,093.75
8 Segamat
9 Pelbagai Daerah
JUMLAH 2,650.36 15,482,917.99