Harta Tanah Baitulmal Bagi Negeri JOHOR

Home > Harta Tanah Baitulmal > Daerah di JOHOR

Bil Daerah Keluasan (Hektar) Nilai (RM)
1 Batu Pahat
2 Johor Bahru
3 Kluang
4 Kota Tinggi
5 Mersing
6 Muar
7 Pontian
8 Segamat
9 Pelbagai Daerah
JUMLAH 0.00 0.00