Harta Tanah Baitulmal Bagi Negeri KELANTAN

Home > Harta Tanah Baitulmal > Daerah di KELANTAN

Bil Daerah Keluasan (Hektar) Nilai (RM)
1 Bachok
2 Gua Musang 0.94 19,000.00
3 Jeli
4 Kota Bharu 0.27 2,258,000.00
5 Kuala Krai 0.02 1,490,000.00
6 Machang 0.33 1,862,000.00
7 Pasir Mas 0.10 0.00
8 Pasir Puteh
9 Tanah Merah
10 Tumpat
11 Pelbagai Daerah
JUMLAH 1.66 5,629,000.00