Harta Tanah Baitulmal Bagi Negeri SABAH

Home > Harta Tanah Baitulmal > Daerah di SABAH

Bil Daerah Keluasan (Hektar) Nilai (RM)
1 Bahagian Pantai B.
2 Bahagian Pedalaman
3 Kudat
4 Labuan
5 Sandakan
6 Tawau
7 Pelbagai Daerah
JUMLAH 0.00 0.00