Harta Tanah Baitulmal Bagi Negeri PERLIS

Home > Harta Tanah Baitulmal > Daerah di PERLIS

Bil Daerah Keluasan (Hektar) Nilai (RM)
1 Arau
2 Kangar
3 Padang Besar
4 Pelbagai Daerah
JUMLAH 0.00 0.00