Harta Tanah Baitulmal Bagi Negeri SARAWAK

Home > Harta Tanah Baitulmal > Daerah di SARAWAK

Bil Daerah Keluasan (Hektar) Nilai (RM)
1 Betong
2 Bintulu
3 Kapit
4 Kuching
5 Limbang
6 Miri
7 Mukah
8 Samarahan
9 Sarikei
10 Sibu
11 Sri Aman
12 Pelbagai Daerah
JUMLAH 0.00 0.00