Statistik Kadar Fidyah Bagi Tahun 2007

Home > Statistik Kadar Fidyah > Terperinci

Tahun : 2007

Pecahan Kadar Fidyah Bagi Negeri Di Malaysia

Negeri Kadar Fidyah (RM) Nota
1. JOHOR 1.25
2. KEDAH 1.75
3. PULAU PINANG 1.18
4. SELANGOR 1.3
5. WILAYAH PERSEKUTUAN 1.18
6. NEGERI SEMBILAN 2.5
7. PERLIS 1.5
8. SARAWAK 1.3
9. TERENGGANU 1.38
10. PAHANG 1.2
11. MELAKA 1.21
12. KELANTAN 1.2
13. SABAH 1.3

SUMBER : Majlis Agama Islam Negeri