Statistik Kadar Fidyah Bagi Tahun 2008

Home > Statistik Kadar Fidyah > Terperinci

Tahun : 2008

Pecahan Kadar Fidyah Bagi Negeri Di Malaysia

Negeri Kadar Fidyah (RM) Nota
1. JOHOR 1.62
2. KEDAH 2.6
3. KELANTAN 1.9
4. MELAKA 1.57
5. NEGERI SEMBILAN 3.25
6. PAHANG 1.9
7. PERLIS 2
8. SELANGOR 1.3
9. TERENGGANU 2
10. SARAWAK 1.9
11. WILAYAH PERSEKUTUAN 1.3
12. PERAK 0
13. PULAU PINANG 1.25
14. SABAH 2

SUMBER : Majlis Agama Islam Negeri